ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องมือและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ

อิทธิพล จันทร์ปัน
Ittipon Janpan

หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องมือและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ

Tel: 0 5391 6266 Ext: 6266

E-mail: ittipon@mfu.ac.th


แผนกสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ

วีรพงษ์ มาละ
Weeraphong Mala

หัวหน้าแผนกงานสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ

Tel: 0 5391 6266 Ext: 6266

E-mail: weeraphong.ma@mfu.ac.th

ศักดิ์ชัย ชุ่มมงคล
Sakchai Chummongkhon

ผู้ช่วยช่าง

Tel: 0 5391 6266 Ext: 6266

E-mail: sakchai.chu@mfu.ac.th


แผนกบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์


แผนกซ่อมเครื่องมือ/อุปกรณ์

เทพพิทักษ์ ชุ่มมงคล
Thephithak Chummongkol

หัวหน้าแผนกงานซ่อมเครื่องมือ/อุปกรณ์

Tel: 0 5391 6266 Ext: 6266

E-mail: thephithak.chu@mfu.ac.th

นิวัฒนา ทาขัด
Niwattana Takad 

ช่างเทคนิค

Tel: 0 5391 6266 Ext: 6266

E-mail: niwattana.tak@mfu.ac.th

สถิตพันธ์ ตาทรัพย์
Satidphan Tasub

ช่างเทคนิค

Tel: 0 5391 6266 Ext: 6266

E-mail: satidphan.tas@mfu.ac.th