ฝ่ายความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ธวัชชัย ทรายขาว
Tawatchai Saikown

ผู้ประสานงานฝ่ายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6222 Ext: 6222

E-mail: tawatchai.sai@mfu.ac.th

วีระพันธ์ แก้วทา
Weerapan Kaewta

ช่างเทคนิค

Tel: 0 5391 6222 Ext: 6222

E-mail: weerapan.kae@mfu.ac.th

นที ศิริอุดม
Natee Siriudom

นักวิทยาศาสตร์

 Tel: 0 5391 6222 Ext: 6222

E-mail: natee.sir@mfu.ac.th

 

ธีรวรรธก์ ยอดสุวรรณ์
Teerawat Yodsuwan

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6222 Ext: 6222

E-mail: teerawat.yod@mfu.ac.th