เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมืออื่น ๆ

Microwave digestion

Microwave digestion เครื่องมือที่ใช้ย่อยตัวอย่าง โดยสามารถย่อยตัวอย่างก่อนนำไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่อง ICP หรือ AAS โดยเครื่อง Microwave digestion ของฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ เป็นเครื่องยี่ห้อ CEM รุ่น Mars 5...

High speed mono mill

ครื่องบดตัวอย่างความเร็วสูง แบบหม้อบดเดี่ยว สามารถบดตัวอย่างด้วยความเร็วสูงสุด 600 rpm (รอบต่อนาที) ติดตั้งมาพร้อมหม้อบด WO2 ขนาด 250ml และลูกบด WO2 ขนาด dia. 10mm และ 20mm ใช้สำหรับบดย่อยตัวอย่างให้มีขนาดอนุภาคเล็กลง...