ผู้แทนจาก เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะเยี่ยมชมเครื่องจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. – 12.00 น. สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำผู้แทนจาก เจแปนฟาวด์เดชั่น กรุงเทพฯ วิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนในการทำงาน ด้านการจัดการภัยพิบัติในจังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมเครื่องแสดงแบบจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ณ ลานจอดรถอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3

โดยมี นายอิทธิพล จันทร์ปัน หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต้นแบบ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ จากนั้นได้ทำการสาธิตและบรรยายหลักการทำงานของเครื่องแสดงแบบจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม

ประกาศข่าว: