ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการน้ำ RO และ D.I. ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์

ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ได้พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการขอรับบริการน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ชนิดน้ำ Deionized (D.I.)  ในส่วนของห้องผลิตน้ำบริสุทธิ์อาคารปฏิบัติการ S2 ห้อง 213  เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและใช้น้ำชนิด Deionized อย่างคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการดังรายละเอียดแนบ  

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องผลิตน้ำบริสุทธิ์อาคารปฏิบัติการ S2 ห้อง 213   จึงได้มีการปิดห้องเพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำ หากประสงค์จะใช้บริการน้ำบริสุทธิ์ทั้งชนิด DI และ RO สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามขั้นตอนที่แจ้ง  จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้  ทั้งนี้หากปรับปรุงห้องแล้วเสร็จจะดำเนินการเปิดห้องให้ผู้ใช้บริการน้ำ RO จะสามารถเปิดใช้น้ำ RO ได้ตามปกติ

ประกาศข่าว: