ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนอาหารว่างในกิจกรรม “Special Night”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม ปี 2562 เวลา 18.30 น.ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัยได้สนับสนุนอาหารว่างแก่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในกิจกรรม Special Night: French Crapes (เครปฝรั่งเศสและน้ำผลไม้) สำหรับนักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในห้องสมุด ศูนย์บรรณสารฯ  โดยจัดกิจกรรมบริเวณด้านหน้าห้องสมุด โซน Happy Corner ชั้น 3 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักศึกษาในช่วงเวลาก่อนสอบ 2 สัปดาห์ ภาคการศึกษาต้น (สอบกลางภาค) ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 11-29 มีนาคม 2562

ประกาศข่าว: