โครงการอบรมหลักสูตร Happy Team, Happy Workplace ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากร ในหลักสูตร Happy Team, Happy Workplace ณ สวนกรณ์วัฒน์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เรียนรู้ทักษะวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในทีม ช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานงานการดำเนินงานด้านต่างๆ และการทำงานเป็นทีม

ประกาศข่าว: