ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะดูงาน จาก Kangwon National University สาธารณรัฐเกาหลี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Kangwon National University สาธารณรัฐเกาหลี และคณะ จำนวน 4 ท่าน นำโดยอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้มาเยี่ยมชมเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงและห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอน อาคาร S2 และ S3  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการระหว่างกัน

ประกาศข่าว: