ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ได้นำตัวแทนจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานเครื่องสำอางต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การดำเนินการในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณจินดาพร บุญวัฒนา กล่าวต้อนรับและนำคณะดูงานเยี่ยมชมโรงงานเครื่องสำอางต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศข่าว: