ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติและการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสัตว์และมนุษย์”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติและการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสัตว์และมนุษย์” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

ในวันที่ 20 ก.พ. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. และวันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 08.00-12.00 น. 

ณ ห้องชงโค (ME324) อาคาร M-square ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (คกส.) 

สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ (จำนวน 20 คน) 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/qV7Lbd6ngv5FN8do7

ประกาศข่าว: