ประชาสัมพันธ์การได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0180 สาขาการสอบเทียบมวล รายการสอบเทียบเครื่องชั่งไฟฟ้า ตามวิธี EURAMET cg-18 Version 4.0 (11/2015)  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 053-916215 หรือทาง E-mail: stic.analysis@remove-thismfu.ac.th 

ประกาศข่าว: