ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้ดูแลเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์

ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ขอประชาสัมพันธ์รายการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงที่ให้บริการ ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่องและช่องทางติดต่อเพื่อขอใช้บริการ โดยมีข้อมูลดังแนบ

 

ประกาศข่าว: