ภาพกิจกรรม พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12  เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 

ณ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด้วย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542 ในการนี้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 22 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารปฏิบัติการ และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพนักงานที่ล่วงลับไปแล้ว และในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> รูปภาพเพิ่มเติม

 

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายเลขานุการและธุรการ 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 053-916218

ประกาศข่าว: