ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับฟังการบรรยายและการแสดงเทคโนโลยีชั้นนำทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 12

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ International Agro-Industry Short Course Program 2018

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์